Tjänster

Inbrottslarm

Installation och service i kontor, lager, villa mm.

Våra produkter vi installerar kommer ifrån:

Brandlarm/Utrymning

Installation och service i kontor, lager mm.

Våra produkter vi installerar kommer ifrån:

Passersystem/Porttelefon

Vi utför både installation och service av passersystem samt porttelefoni i kontor, Brf, hyreshus mm. i Göteborg med omnejd.

Våra produkter vi installerar kommer ifrån:

Tele- & Datanät

Installation o service i kontor, lager, villa mm.

Vi är certifierade för Eurolan Dataprodukter.

Våra produkter vi installerar kommer ifrån:

 

El

Vi utför mindre elinstallationer som Belysning, Vägguttag, Strömbrytare mm.

CCTV

Installation o service i kontor, lager, villa mm. Vi kan utföra arbeten i Göteborg med omnejd.

Våra produkter vi installerar kommer från:

...för säkerhets skull.